Appèl van de Oekraïense LHBT-raad op de Nederlandse LHBT-gemeenschap

LHBT appel11.02.2016, Kiev

Op 6 april j.l. gaat het Nederlandse volk zijn stem uitbrengen tijdens een raadgevend referendum over de goedkeuring van het Associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. Dit document werd een struikelpunt voor ons land in het najaar van 2013, en heeft tot de grootste spanningen binnen 22 jaar van de Oekraiense onafhankelijkheid geleid. Toen de voormalige president van Oekraïne Victor Yanukovych op het laatste moment weigerde het Verdrag te ondertekenen, begon de pro-Europees gestemde maatschappij met vreedzame protesten die op revolutionaire gebeurtenissen in 2013/2014 uitliepen.

Voor een LGBT deel van de Oekraiense maatschappij heeft de ondertekening van het Verdrag met de EU en de Europese lidstaten een bijzondere betekenis. Helaas loopt Oekraïne nog steeds achter ten opzichte van de EU op het gebied van mensenrechten en het voorkomen van discriminatie op de basis van seksuele aard en genderidentiteit. De situatie begon pas de laatste jaren langzaam te verbeteren dankzij de intensievere samenwerking tussen Oekraïne en de Europese Unie.

Drie jaar geleden kregen de Oekraieners een keuze: een benadering tot Rusland, waar de “propaganda van homoseksualiteit” strafbaar is, of tot de EU waar mensenrechten van iedereen, inclusief LGBT, worden gerespecteerd. Tijdens de Euromaidan hebben de Oekraïners hun keuze voor de Europese normen en waarden gemaakt. Dit is een reden voor ons om ons tot onze Nederlandse broeders en zusters te wenden en hen te vragen om de Associatie tussen Oekraïne en de Europese Unie te steunen. Door het voorbeeld van Nederland en andere Europese lidstaten op het gebied van gelijke mensenrechten te volgen krijgt Oekraïne de kans om de Europese normen zoals tolerantie en het recht op zelfidentificatie verder te ontwikkelen. De Associatie tussen Oekraïne en de EU betekent bescherming van mensenrechten van de Oekraiense LGBT gemeenschap.

Vandaag vragen wij, verschillende Oekraiense LGBT organisaties, die samen de Raad van de LGBT Organisaties van Oekraïne vormen, de Nederlanders om de solidariteit met Oekraïne te tonen en de Associatie te steunen. We zijn ervan overtuigd dat de Nederlandse LGBT gemeenschap een cruciale rol in de uitkomst van dit referendum zal spelen.

We zijn bereid om de beste praktijken en de uitgangspunten van de EU in ons land te volgen. Maar tegelijkertijd willen we de Europeanen kennis te laten maken met onze cultuur en de potentie van ons land om op alle niveaus samen te kunnen werken.

Vandaag vragen wij, verschillende Oekraiense LGBT organisaties, die samen de Raad van de LGBT Organisaties van Oekraïne vormen, de Nederlanders om de solidariteit met Oekraïne te tonen en de Associatie te steunen. We zijn ervan overtuigd dat de Nederlandse LGBT gemeenschap een cruciale rol in de uitkomst van dit referendum zal spelen.

In het geval van een positieve uitslag wordt het Verdrag door het Nederlandse parlement geratificeerd en wordt de Associatie een feit, wat onze landen, volken en gemeenschap een kans op wederzijdse verrijking en toenadering geeft.

Steun het Associatieverdrag en vraag anderen om het ook te steunen. Toon solidariteit met Oekraïne!

Delen:

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Plaats een reactie