Heeft Nederland er baat bij de associatie met Oekraïne?

Oekraïne referendumWat bereiken de Europese Unie en Nederland met deze associatie met Oekraïne?

Hier is de samenvatting van de argumenten voor- en tegen de associatie van Nederland als een EU-land met Oekraïne:

Voor:

 • De import- en exporttarieven worden afgebouwd wat de handel tussen Nederland en Oekraïne een opsteker geeft.
  De Europese interne markt wordt groter en sterker.
  Denk aan een grote behoefte aan waterzuiveringsinstallaties en technologieën in Oekraïne die door Nederland geleverd kunnen worden en uiteraard veel andere producten en diensten.
 • Gemoderniseerde economie in Oekraïne waardoor het interessanter wordt voor Nederlandse bedrijven om met Oekraïne te handelen, daar te ondernemen en in het land te investeren.
 • Meer bescherming van de Nederlandse investeringen in Oekraïne als resultaat van de verplichtingen van Oekraïne om een rechtstaat te ontwikkelen. Op dit moment is Nederland één van de grootste investeerders in dat land.
 • Het Europese economische blok wordt sterker en invloedrijker in zijn onderhandelingen met andere staten op wereldtoneel.
 • Stabiele democratische staat aan de grenzen van de EU.  De EU krijgt meer invloed in het oostelijke gedeelte van Europa waardoor de veiligheid van alle lidstaten waaronder Nederland verhoogd wordt.

Tegen:

 • Er is nog steeds een oorlog in Oekraïne. En nee, dit is geen burgeroorlog zoals dat GeenPeil zegt, het is  voor niemand meer een geheim dat het een proxy-war gefinancierd door het Kremlin is en met deelname van het Russische leger en Russische zware wapens.
  Met de grote inspanningen van de Europese- en Wereldleiders wordt er momenteel een wapenstilstand in stand gehouden en worden de zware wapens teruggetrokken waardoor er weer een hoop op vrede is.
 • Onstabiele economische situatie in Oekraïne op dit moment door grote staatsschuld als resultaat van de annexatie van de Krim door Rusland en door de langdurige oorlog in het oosten van het land. Het land heeft tijd en vertrouwen nodig van de partners om haar potentieel te realiseren.
 • Additionele financiële steun zal waarschijnlijk nodig zijn aan Oekraïne vanuit de EU, echter is dit geen verplichting van de Europese Unie die uit het associatieverdrag komt.
 • Het Kremlin is tegen de associatie van Oekraïne met de EU waardoor de verhoudingen tussen Europa en Kremlin beïnvloed worden. Europa en de grote meerderheid van andere landen in de wereld blijven bij hun democratische principes wat deze kwestie betreft: elk volk is vrij om zijn eigen toekomst te kiezen.

Delen:

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Plaats een reactie